Članstvo

Članstvo

Za včlanitev mora kandidat, ki ustreza pogojem za včlanitev, upravnemu odboru DSR predložiti pisno vlogo, ki poleg izpolnjene pristopne izjave obsega tudi dokazila, ki jih po Statutu DSR zahteva njegov 10. člen.

Pristopne izjave: