O društvu DSR

Poslanstvo

Prednik današnjega DSR, nekdanje Društvo filmskih delavcev, je nastalo iz nuje, ki se je žal izkazala za nenavadno trdoživo, skoraj večno. Na društvu so se reševale socialne stiske, vrstile so se stanovske debate, na društvu so se (s)pisala tudi poglavja slovenske filmske zgodovine. Filmarji - nekoč svobodni umetniki, danes tako ali drugače samozaposleni - smo bili vedno svobodnjaki. Svoboda pa ima svojo ceno, ki smo jo plačevali s tem, da smo si vsa ta desetletja poleg svojega ustvarjalnega dela konstruktivno prizadevali za sistemsko ureditev slovenske kinematografije, pisali zakone, nacionalne filmske programe, prepričevali politiko ... Kljub odličnim vizijam in strategijam je bilo žal največ energije porabljene za obstanek v profesionalni ligi slovenske kulture.

Danes, po dobrih 70 letih zgodovine, imamo končno več možnosti in časa tudi za strokovno delo, za spodbujanje avtorskih potencialov in razvoj obrtnih veščin. Strokovna dejavnost društva še nikoli ni bila tako bogata: delavnice Scenarnica, Dokumentarnica in Kratka scena, e-priročniki, podcasti Filmarija, Večeri DSR, strokovne nagrade in številna priložnostna družabna srečanja.
In nenazadnje: na pobudo DSR je nastala Zveza društev filmskih ustvarjalcev, ki povezuje različna področja filmskega ustvarjanja in omogoča strateško poenoteno skupno delovanje.

DSR, ustanovljeno l. 2005, je društvo slovenskih filmskih režiserjev in režiserk, scenaristk in scenaristov in asistentk in asistentov režiserjev in ima trenutno 141 članic in članov. Ima status nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture, s članstvom v krovni evropski združenji režiserjev (FERA in scenaristov (FSE pa je dejavno vključeno tudi v evropski filmski svet.

Dosedanji predsednice in predsedniki društva in sekcij društva:

2022-
• Matevž Luzar
• Miha Hočevar, predsednik DSR Scenaristi
• Rok Biček, predsednik DSR Dokumentaristi
• Urška Kos, predsednica DSR Asistenti režiserji

2020-2022
• Matevž Luzar
• Miha Hočevar, predsednik DSR Scenaristi
• Igor Godina, predsednik DSR Asistenti režiserji
• Petra Seliškar, predsednica DSR Dokumentaristi (od ustanovitve sekcije dec. 2021)

2018-2020
• Urša Menart
• Matevž Luzar, predsednik DSR Scenaristi
• Igor Godina, predsednik DSR Asistenti režiserji

2016-2018
• Miha Knific
• Matevž Luzar, predsednik DSR Scenaristi (od ustanovitve sekcije dec. 2015)
• Igor Godina, predsednik DSR Asistenti režiserji (od ustanovitve sekcije dec. 2015)

2014-2016
2012-2014
• Klemen Dvornik

2010-2012
• Miha Hočevar

2008-2010
2006-2008
• Martin Srebotnjak

2005-2006
• Janez Lapajne


Statut društva

Društvo slovenskih režiserjev in režiserk je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje, v katerega se povezujejo slovenski režiserji, da uresničujejo svoje skupne stanovske, družbene, kulturne in narodne interese, z zavestnim delovanjem v prid razvoja slovenske nacionalne kinematografije in avdiovizualne kulture.

Pravila o nagradah Franceta Štiglica

Društvo slovenskih režiserjev želi z uvedbo in letnim podeljevanjem nagrad Franceta Štiglica za izjemne dosežke na področju filmske in televizijske režije ter za življenjsko delo povečati prepoznavnost slovenske režije nasploh, posebej pa v strokovnih krogih doma in v tujini.

Pravila o nagradah bert

Društvo slovenskih režiserjev želi z uvedbo in letnim podeljevanjem nagrad bert za življenjsko delo na področju filmske in televizijske igre povečati prepoznavnost slovenske filmske umetnosti tako v strokovnih kot laičnih krogih doma in v tujini.

Pravila o nagradah kosobrin

Društvo slovenskih režiserjev želi z uvedbo in letnim podeljevanjem nagrad kosobrin za izjemen prispevek k slovenski kinematografiji in TV ustvarjanju povečati tudi prepoznavnost vseh neavtorskih poklicev v produktivni kinematografiji in TV ustvarjanju.


Člani/ce organov društva

Matevž-Luzar
Matevž Luzar
Predsednik društva in Upravnega odbora

Sonja Prosenc
Sonja Prosenc
Podpredsednica društva in Upravnega odbora

Valerija Cokan
Valerija Cokan
Generalna sekretarka

Miha Hočevar
Miha Hočevar
Član Upravnega odbora in Predsednik DSR Scenaristi

Rok Biček
Rok Biček
Član Upravnega odbora in predsednik DSR Dokumentaristi

Urška Kos
Urška Kos
Članica Upravnega odbora in predsednica DSR Asistenti režiserji

Špela Čadež
Špela Čadež
Članica Upravnega odbora

Matjaž Ivanišin
Matjaž Ivanišin
Član Upravnega odbora

Maja Križnik
Maja Križnik
Članica Upravnega odbora

Urša Menart
Urša Menart
Članica Upravnega odbora

Darko Sinko
Darko Sinko
Član Upravnega odbora

Klemen Dvornik
Klemen Dvornik
Predsednik Nadzornega sveta

Martin Srebotnjak
Martin Srebotnjak
Član Nadzornega sveta

Blaž Završnik
Blaž Završnik
Član Nadzornega sveta

Igor Godina
Igor Godina
Predsednik Častnega razsodišča

Metod Pevec
Metod Pevec
Član Častnega razsodišča

Saša Eržen
Saša Eržen
Članica Častnega razsodišča

Amir Muratović
Amir Muratović
Nadomestni član Častnega razsodišča

Petra Seliškar
Petra Seliškar
Nadomestna članica Častnega razsodišča

Častni člani Društva slovenskih režiserjev in režiserk

Joze-Pogacnik
Jože Pogačnik
Filmski režiser in scenarist
1932-2016
(2012)
(Foto: Peter Uhan, avtor plastike Štigličevih brkov: Miha Knific)

Vojko-Duletic
Vojko Duletič
Montažer, scenarist in režiser
1924-2013
(2012)
(Foto: Jure Eržen/Delo)

Mako-Sajko
Mako Sajko
Filmski režiser in scenarist
1927-2023
(2013)
(Foto: iz dokumentarnega filma “Mako” Siniše Gačića)

Karpo-Godina
Karpo Godina
Filmski režiser, scenarist in direktor fotografije
r. 1943
(2016)
(Foto: osebni arhiv)

M-Seme-Baricevic
Marija Šeme Baričevič
Televizijska režiserka
r. 1927
(2021)
(Foto: Kristina Bursać)

Zdravko Duša
Zdravko Duša
Scenarist
Častni član DSR Scenaristi
r. 1950
(2018)